СТРЕС ТЕСТ - ВЕЛОЕРГОМЕТЪР

Стрес тестът на сърдечносъдовата система е симптомлимитиран тест проведен под медицински контрол, който се използва за диагностициране на исхемична болест на сърцето. Това е болестно състояние, което се дължи на нарушено кръвоснабдяване на мускула на сърцето, причинено от стеснения на артериите доставящи кръв. Исхемична болест на сърцето се дължи на атеросклероза както и тромбоза на артериите, които частично или напълно ги запушват.

Стрес тестът се извършва по специален протокол при който пациентът е подложен на физическо натоварване, като карането на колело или на бягаща пътека. По време на теста се регистрират промените в сърдечната честота, артериалното налягане и се записва електрокардиограма. Тези параметри може да помогнат за диагностицирането на заболявания на сърцето, причинено от намаленото му кръвоснабдяване.

Стрес тестът може да се използва както за поставяне на диагноза- исхемична болест, така и за оценка на ефекта от настоящата терапия. Тестът ни дава информация за функционалния капацитет на пациента и до колко е рисково да се натоварва интензивно. Този тест може да се използва за тестване на издръжливостта на хора занимаващи се с активна спортна дейности и колко безопасно е това за тях. 

Кои пациенти са подходящи за стрес тест ?

  • Тези с гръдна болка суспектна за исхемична болест на сърцето
  • При известна исхемична болест за оценка на ефекта от терапията.
  • При нисък риск за исхемична болест на сърцето за оценка на физически капацитет и коронарен резерв. 

Резултатите от стрес теста могат да покажат дали пациентът има висока вероятност за исхемична болест на сърцето или при постигане на максимално натоварване , тази диагноза да бъде отхвърлена. При положителен резултат лекарят може да препоръча допълнителни изследвания при пациента, да промени медикаментозното му лечение или да го насочи за инвазивни процедури за диагностично уточняване.

Редовните стрес тестове могат да бъдат част от грижите за здравето и предупредителен инструмент за запазване на сърдечното благосъстояние.

гр. Бургас - Запазете си час: 0898 61 83 91