Конгрес по Медицина

За първи път в гр. Бургас се проведе конгрес по медицина на тема ” Предизвикателства пред медицинската наука и практика през 21 век”.

Събитието се състоя на 01-03 септември 2022 г. в медицинския факултет към Универсистет “Проф.Асен Златаров”.  Представиха се  обзорни изследвания и лични проучвания, засягащи актуални теми от съвременната медицинска практика. Не малка част от презентациите на “Конгреса по медицина” се представиха от студенти по медицина към Университет ” Проф. Асен Златаров” и Тракийски Универсисте гр. Стара Загора.  

 На конгреса по медицина  се засегна актуланата тема за рисковия сърдечно-съдов профил на жените в България, което е част от инициативата   на “Международната лига по хипертония”   “Go Red”. Целта е да се повиши информираността на женската популация за профилактиката и редукцията на риска от хипертония, захарен диабет, затлъстяване, дислипидемия и др. Очакваните резултати са да се намали сърдечно-съдовата заболяваемост сред жените в България. За целта студентите по медицина към Университет “Проф. Асен Златаров” планират срещи и беседи с групи жени от различни социални  и професионални прослойки.  На това първо по рода си събитие в гр. Бургас  възпитаниците на медицинския факултлет изпъкнаха с атрактивно представени презентации и ораторски умения.