КАРДИОЛОГИЧЕН ПРЕГЛЕД

Кардиологичният преглед включва снемане на анамнеза, физикално изследване, измерване на артериално налягане, провеждане на електрокардиограма и насоки за терапия.

Какво предлагаме НИЕ ;

ЕХОКАРДИОГРАФИЯ

Чрез високотехнологичен ехокардиограф се измерват различни параметри подпомагащи на диагностицирането на специфични сърдечни и съдови заболявания, предоперативна ехокардиографска оценка и уточняване на тежестта на клапни заболявания.

ХОЛТЕР ЕКГ/АКН

Благодарение на Холтер ЕКГ може да се установят ритъмни и проводни нарушения на сърцето. Холтер ЕКГ също позволява установяването от нуждата от имплантация на постоянен електрокардиостимулатор. А Холтер АКН ни помага да измерване периодично артериалното налягане в рамките на 24 часа за диагностично уточняване и терапевтичния ефект на медикаментите.

ТЕЛЕМЕТРИЯ

Ако имате имплантирано устройство (пейсмейкър), CRT или ICD, трябва да провеждате периодично телеметрия за установяване на различни параметри на устройството, като оставаща батерия, състоянието на електродите, сърдечната честота и други.