Артериална хипертноя

Артериална хипертония представлява хронично заболяване, което протича с повишение на артериалното налягане, като причината за това е спазъм на малките артерии в целия организъм.  При измерване на кръвното налягане има две стойности, горна (систолна) и долна (диастолна).  Хипертонията се дефинира, като офисни стойности на систолното артериално налягане ≥140 mmHg и/или стойности на диастолното артериално налягане ≥90 mmHg.

Измерване на артериално налягане

В началото трябва да бъде измерено артериално налягане на двете ръце с помощта на маншет с подходящи за обиколката на мишницата размери. Постоянната и значима разлика в систолно артериално налягане на ръцете (т.е. >15 mmHg) е свързана с повишен сърдечносъдов риск, най вероятно поради атероматозна съдова болест. Всички следващи измервания трябва да се правят на ръката с по-високи стойности на артериално налягане.

При по-стари хора, лица с диабет или с други причини за ортостатична хипотония, артериалното налягане трябва да се измери 1 минута и 3 минути след изправяне.

Голяма част от пациентите нямат оплаквания или те са неспецифични. Обикновено пациентите ги отдават на преумора или не им обръщат внимание. Такива симптоми могат да са   главоболие, световъртеж, гадене, зачервяване, пребледняване, раздразнителност, нарушен  сън, намалена концентрация, стягане в тила или слепоочията. При трайно повишено артериално  налягане се развива увреда на съдовете в целия организъм, което води до развитие на атеросклероза ,  увреждане на бъбреците (нефросклероза), сърцето (сърдечен инфаркт), мозъка (мозъчен инсулт) и др. Като причини ,които могат да доведат до изявата на тази болест са  тютюнопушенето, злоупотребата с алкохол, наднорменото тегло, стрес. Предразположението към хипертония има и наследствен характер.

Съществуват още два вида артериална хипертония, като с „хипертония на бялата престилка“ се обозначава нелекувано състояние, при което артериално налягане е повишено в офиса, но нормално, когато се измерва у дома. А с  „маскирана хипертония“ се обозначават нелекувани пациенти, при които артериално налягане е нормално в лекарския кабинет, но е повишено при измерване у дома.

За да се предпазим от последствията на тази болест трябва да има правилно лечение. Целта е трайно да се нормализира артериалното налягане. Преди да се започне приемането на медикаменти трябва да се започне с промяна в начина на живот. Нужно е да се спазва подходящ диетичен режим, с ограничаване на готварската сол и мазнините от животински произход.

Има две добре установени стратегии за понижаване на артериалното налягане: промени в начина на живот и лечение с лекарства. Понижението на систолното артериално налягане с 10 mmHg или на диастолното артериално налягане с 5 mmHg са свързани със сигнификантно намаление на всички големи сърдечносъдови събития с ~20%, общата смъртност с 10–15%, инсултите с ~35%, коронарните събития с ~20% и сърдечната недостатъчност с ~40%.

Всички препоръки са съгласни, че пациенти със степен 2 или 3 хипертония трябва да получават антихипертензивно лекарствено лечение едновременно с промените в начина на живот. Добре установено е, че прекратяването на антихипертензивното лечение води до рязко повишение на сърдечносъдовия риск.

За повече информация, въпроси и консултация