Call us : 0898618391
Mail us : dr.biserov@gmail.com

Телеметрия

Телеметрия

Какво представлява Телеметрия ?

   Телеметрията е измерване на различни важни параметри на имплантиран пейсмейкър. При тази група пациенти с имплантирани устройства се налага телеметрия най-малко 2 пъти годишно. Тя се извършва със специални програматори от обучени лекари.

Каква информация ни дава тя ?

   Най-важната информация, която ни дава телеметрията е остатъчната батерия на имплантираното устройство. Това зависи от много фактори. Обикновено батерията на пейсмейкъра издържа между 8-12 години.

   Друга информация, която получаваме по време на измерването е дали имплантираните електроди са с добри параметри, както и наличието на ритъмни нарушения и др.

Кога да посещавате специалните центрове за телеметрия ?

  • Най-малко веднъж годишно за рутинна проверка (желателно през 6 месеца)
  • Когато измерите нисък пулс (по-нисък от програмираната сърдечна честота)
  • Когато имате симптоми подобни на тези преди имплантацията на устройството
  • Когато се появят нови сърдечносъдови симптоми.

   Не забравяйте да носите паспорта на имплантираното устройство, когато посещавате вашият кардиолог за телеметрия. Когато ви трябва спешна помощ, обърнете се към най-близкия специализиран център. Обичайно това са болниците, където се извършва имплантация на пейсмейкъри.

Научи повече какво е Pacemaker